Fitinguri canalizari exterioare PVC-U cu mufa si garnitura SN4 si SN8

Posted in Canalizare. Hits: 1236

 

COT PVC-INEL 110*15 (KGB)

COT PVC-INEL 110*30 (KGB)

COT PVC-INEL 110*45 (KGB)

COT PVC-INEL 110*67 (KGB)

COT PVC-INEL 110*87 (KGB)

COT PVC-INEL 125*15 (KGB)

COT PVC-INEL 125*30 (KGB)

COT PVC-INEL 125*45 (KGB)

COT PVC-INEL 125*67 (KGB)

COT PVC-INEL 125*87 (KGB)

COT PVC-INEL 160*15 (KGB)

COT PVC-INEL 160*30 (KGB)

COT PVC-INEL 160*45 (KGB)

COT PVC-INEL 160*67 (KGB)

COT PVC-INEL 160*87 (KGB)

COT PVC-INEL 200*15 (KGB)

COT PVC-INEL 200*30 (KGB)

COT PVC-INEL 200*45 (KGB)

COT PVC-INEL 200*67 (KGB)

COT PVC-INEL 200*87 (KGB)

COT PVC-INEL 250*15 (KGB)

COT PVC-INEL 250*30 (KGB)

COT PVC-INEL 250*45 (KGB)

COT PVC-INEL 250*87 (KGB)

COT PVC-INEL 315*15 (KGB)

COT PVC-INEL 315*30 (KGB)

COT PVC-INEL 315*45 (KGB)

COT PVC-INEL 315*87 (KGB)

COT PVC-INEL 400*15 (KGB)

COT PVC-INEL 400*30 (KGB)

COT PVC-INEL 400*45 (KGB)

COT PVC-INEL 400*87 (KGB)

COT PVC-INEL 500*15 (KGB)

COT PVC-INEL 500*30 (KGB)

COT PVC-INEL 500*45 (KGB)

COT PVC-INEL 500*87 (KGB)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 110 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 125 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 160 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 200 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 250 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 315 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 400 (KGU)

MUFA REPARATIE PVC-INEL 500 (KGU)

MUFA PVC-INEL 110 (KGMM)

MUFA PVC-INEL 125 (KGMM)

MUFA PVC-INEL 160 (KGMM)

MUFA PVC-INEL 200 (KGMM)

MUFA PVC-INEL 250 (KGMM)

MUFA PVC-INEL 315 (KGMM)

Racord cu articulatie sferica DN160

RAMIFICATIE PVC-INEL 110/110-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 110/110-67 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 110/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 125/110-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 125/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 125/125-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 125/125-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/110-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/125-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/125-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/160-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/160-67 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 160/160-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/110-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/125-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/125-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/160-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/160-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/200-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 200/200-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/110-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/110-45 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/110-87 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/125-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/125-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/160-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/160-45 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/160-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/160-87 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/200-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/200-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/200-87 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/250-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 250/250-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/110-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/125-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/125-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/160-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/160-45 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/160-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/160-87 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/200-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/200-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/200-87 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/250-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/250-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/315-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 315/315-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/110-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/160-45 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/160-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/160-87 (KGEA) inj.

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/200-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/200-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/250-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/250-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/315-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/315-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/400-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 400/400-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/160-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/160-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/200-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/200-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/250-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/250-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/315-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/315-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/400-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/400-87 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/500-45 (KGEA)

RAMIFICATIE PVC-INEL 500/500*87 (KGEA)

SA BRANSARE PVC LIPIRE 200/160*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 200/160*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 250/160*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 250/160*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 315/160*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 315/160*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 315/200*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 315/200*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 400/160*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 400/160*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 400/200*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 400/200*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 500/160*90

SA BRANSARE PVC LIPIRE 500/160*45

SA BRANSARE PVC LIPIRE 500/200*90

SA BRANSARE MECANICA PVC 250/160 IT

SA BRANSARE MECANICA PVC 315/160 IT

SA BRANSARE MECANICA PVC 400/160 IT

Carota-SA BRANSARE MECANICA D160/152mm

SA BRANSARE MECANICA PVC 250/160

SA BRANSARE MECANICA PVC 315/160

SA BRANSARE MECANICA PVC 400/160

SA BRANSARE MECANICA PVC 500/160

CHEIE PT. SA BRANSARE MEC. 160 METALICA

Carota-SA BRANSARE MECANICA D160/168mm

REDUCTIE PVC-INEL 125*110 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 160*110 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 160*125 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 200*160 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 250*160 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 250*200 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 315*160 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 315*200 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 315*250 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 400*200 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 400*250 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 400*315 (KGR)

REDUCTIE PVC-INEL 500*400 (KGR)

DOP PVC DN 110 (KGM)

DOP PVC DN 125 (KGM)

DOP PVC DN 160 (KGM)

DOP PVC DN 200 (KGM)

DOP PVC DN 250 (KGM)

DOP PVC DN 315 (KGM)

DOP PVC DN 400 (KGM)

DOP PVC DN 500 (KGM)

CAPAC PVC 110 (KGK)

CAPAC PVC 125 (KGK)

CAPAC PVC 160 (KGK)

CAPAC PVC 200 (KGK)

CAPAC PVC 250 (KGK)

CAPAC PVC 315 (KGK)

CAPAC PVC 400 (KGK)

CAPAC PVC 500 (KGK)

PIESA CURATIRE PVC-INEL 110 (KGRE)

PIESA CURATIRE PVC-INEL 125 (KGRE)

PIESA CURATIRE PVC-INEL 160 (KGRE)

PIESA CURATIRE PVC-INEL 200 (KGRE)

PIESA CURATIRE PVC-INEL 250 (KGRE) conf.

PIESA CURATIRE PVC-INEL 315 (KGRE) conf.

PIESA CURATIRE PVC-INEL 400 (KGRE) conf.

Piesa trecere PVC-Fonta 160 (KGUG)

Piesa trecere PVC-Fonta 200 (KGUG)

Set 2garnituri pentru piesa de tranzitie fonta - PVC-KG  D160

Set 2garnituri pentru piesa de tranzitie fonta - PVC-KG  D200

PIESA TRECERE KGF-SB 110

PIESA TRECERE KGF-SB 125

PIESA TRECERE KGF-SB 160

PIESA TRECERE KGF-SB 200

PIESA TRECERE KGF-SB 250

PIESA TRECERE KGF-SB 315

PIESA TRECERE KGF-SB 400

PIESA TRECERE KGF-SB 500

PIESA TRECERE CAMIN 160 KGFP L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 200 KGFP L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 250 KGFP L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 315 KGFP L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 400 KGFP L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 160 KGFP-PL L=160 mm

PIESA TRECERE CAMIN 250 KGFP-PL L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 315 KGFP-PL L=240 mm

PIESA TRECERE CAMIN 400 KGFP-PL L=240 mm

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 50 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 110 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 125 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 160 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 200 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 250 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 315 (KGSZ)

CLAPETA UNIC SENS PVC-INEL 400 (KGSZ)

Clapeta PVC antirefulareFARA BLOCAJ   D500 (KGSZ)

SIFON CANALIZARE EXTERIOARA 110

SIFON CANALIZARE EXTERIOARA 160

SIFON CANALIZARE EXTERIOARA 200